Poďme sa ponoriť do sveta zavedenia domácich povinností pre deti - úsilia, ktoré učí zodpovednosti, tímovej práci a základným životným zručnostiam. Či už máte batoľa alebo školopovinné dieťa, tieto stratégie vám pomôžu zorientovať sa v tejto nie vždy ľahkej úlohe rodiča.

1. Začnite skoro: Začnite cestu s úlohami už od skorého veku. Dokonca aj batoľatá sa môžu zúčastniť jednoduchých úloh. Môžu si napríklad zobrať hračky alebo pomôcť pripraviť posteľ. Tieto malé činy vštepujú zmysel pre zodpovednosť už od útleho veku.

2. Buďte konkrétni a ukážte, ako: Pri zavádzaní úlohy si ujasnite, čo sa očakáva. Ukážte, ako to urobiť krok za krokom. Ak odkladajú hračky, ukážte im, kam ktorá hračka patrí. Vizuálne podnety pomáhajú deťom lepšie porozumieť.

3. Psychická podpora: Pochváľte svoje dieťa, keď dokončí úlohu. Povzbudzujte ich úsilie a oslavujte ich úspechy. Zvážte použitie nálepiek alebo malých odmien na ich motiváciu. Pozitívna spätná väzba má veľký vplyv na to, aby sa domáce práce stali zábavným zážitkom.

4. Zábavný prístup: Urobte si domáce práce príjemnými. Premeňte upratovanie na hru alebo si pri upratovaní pustite hudbu. Keď si deti spájajú domáce práce so zábavou, je pravdepodobnejšie, že sa zúčastnia dobrovoľne. Hravý prístup dokáže premeniť všedné úlohy na pútavé aktivity.

deti a domáce práce

deti a domáce práce

5. Rozdeľte úlohy: Pre mladšie deti rozdeľte domáce práce na menšie kúsky. Tento prístup ich robí menej ohromujúcimi a pomáha budovať sebadôveru, keď dokončia každý krok. Oslavujte každý pokrok.

6. Prístupný materiál: Majte čistiace prostriedky na dosah. Ak majú deti ľahký prístup k metlám, mopom alebo utierkam na utieranie prachu, je pravdepodobnejšie, že sa budú venovať domácim prácam. Prístupnosť podporuje nezávislosť a podporuje participáciu.

7. Vyhnite sa viazaniu hodnotnej odmeny za domáce práce: Aj keď odmeny môžu byť motivujúce, vyhnite sa tomu, aby boli závislé výlučne od domácich prác. Domáce práce by sa mali považovať za súčasť prispievania do rodiny, nielen ako spôsob, ako získať odmenu. Naučte deti, že každý má v domácnosti zodpovednosť.

Pozrime sa tiež na domáce práce vhodné pre rôzny vek:

Batoľatá (2-3 roky): Pomôcť pripraviť posteľ, odložiť hračky a knihy, vložiť bielizeň do koša, utrieť rozliaty materiál, utrieť prach napríklad s ponožkami na rukách.

Predškoláci (4-5 rokov): Prestrieť stôl, nezávisle si ustlať posteľ, utrieť prach, pomôcť variť a pripraviť jedlo, roztriediť bielizeň (bielu a farebnú).

Deti školského veku (vo veku 6 – 8 rokov): Kŕmiť domáce zvieratá, polievať rastliny, pomôcť pri varení, upratať si vlastnú izbu, pomôcť s nákupom potravín

Pamätajte, že je nevyhnutné prispôsobovať úlohy na základe schopností a záujmov vášho dieťaťa. Ako rastú, postupne zavádzajte zložitejšie úlohy, ktoré sú v súlade s ich vývojom. Prajeme príjemnú pracovnú zábavu.

deti a domáce práce